facebook

ДепартаментНационална и международна сигурност

Актуално

2455388_678x410_crop_478b24840a
20.01.2022 16:30

Младежки дискусионен форум по сигурност

Предизвикателства и перспективи пред сигурността на балканите

Корпус 2, Аудитория 110 „Уилям Гладстон“
ОнлайнОрганизатор:
департамент „Национална и международна сигурност“

Водещ:
доц. Тодор Коларов, д.н. – Ръководител на департамент „Национална и международна сигурност“

Модератори:
гл. ас. д-р Михаел Димитров, гл. ас. д-р Дафинка Сидова и ас. д-р Гергана Йорданова

Участници:
студенти от НБУ, от други български и чужди университети

Организационен екип в състав:

доц. Тодор Коларов, д.н. – председател, Ръководител на департамент „Национална и международна сигурност“
гл. ас. д-р Михаел Димитров – модератор, департамент „Национална и международна сигурност“
гл. ас. д-р Дафинка Сидова – модератор, департамент „Национална и международна сигурност“
ас. д-р Гергана Йорданова - модератор, департамент „Национална и международна сигурност“

Темата на младежкия форум е обвързана с разнообразието от нетрадиционни предизвикателства пред сигурността, на национално, регионално и международно ниво, от военен, политически, правен, икономически, социален, енергиен, екологичен, културен, здравен, кибер и друг характер.

Основна цел на събитието е да обедини докторанти и студенти, предоставяйки им среда за обсъждане на актуални проблеми на сигурността и търсене на решения за тях. Ще се търсят отговори на въпроси като: Пред какви предизвикателства са изправени държавите от региона на Балканите - общи и специфични? Какви политики и действия са необходими за преодоляването им? Какви заплахи застрашават сигурността на Балканите и с какви възможности разполагат държавите, за да се справят с тях максимално ефективно? и т.н.

Примерни направления за дискусии са: значимост на сигурността; здравна сигурност или човешки права и свободи; човешка сигурност-демокрация-национална сигурност; механизми, инструменти и органи на управление и контрол; нови технологии и сигурност; криминологични аспекти и превенция на престъпността; защита на критичната инфраструктура; политики и стратегии за сигурност; градска сигурност; етнически и религиозни общности и сигурност; тероризъм и радикализация; мигрантска криза и здравна сигурност; и други, пречупени през призмата на събитията от 2021 г.

Ролята на младите хора се разглежда като уязвима група, от една страна, и като потенциален фактор на сигурност, от друга.

По време на форума се очаква да бъдат защитавани тези и формулирани идеи за решения на актуални проблеми, за очертаване на перспективи и сценарии за развитие, за разработване на политики и стратегии в дискутираните сфери.

Организационният екип на събитието отправя покана към докторанти и студенти от департаментите на НБУ и други университети да се включат в работата на младежкия дискусионен форум по сигурност.

 

Важни крайни срокове:

14 януари 2022 г. - изпращане на заявка за участие

17 януари 2022 г. – информиране чрез e-mail на одобрените лектори и изпращане на програмата с реда на представяне и линк за достъп (за участниците, които ще се включат онлайн).

28 февруари 2022 г. – изпращане на финалния вариант на докладите на dsidova@nbu.bg. Файловете трябва да са озаглавени по модела: IVANOV_F12345_Forum2022.doc(x). Докладите трябва да са с резюме и ключови думи към тях съгласно изискванията за оформление, които можете да изтеглите от тук.

31 януари 2023 г. – издаване на сборник с доклади на участниците в събитието.