facebook

ДепартаментНационална и международна сигурност

Актуално

1844651-copy_678x410_crop_478b24840a
25.03.2022 11:20

Публична защита „Изследване ефективността на системата за управление на сигурността на летище“

Корпус 2, Зала 110


Организатор:
департамент „Национална и международна сигурност“

Докторант:
Албена Попова


Модератор:
Професор Георги Бахчеванов, д.н.


Участници:
научно жури и гости


Събитието представлява публична защита на дисертационен труд на докторант, обучаван в докторска програма „Стратегии и политики на сигурност“ в департамент „Национална и международна сигурност“. На фона на кризите на регионално и глобално равнище, сигурността на обектите от критичната инфраструктура, каквито са летищата, е от изключително значение в общата система за сигурност.


Албена Попова работи като главен инспектор в отдел „Авиационна сигурност“ на Главна дирекция „Главна въздухоплавателна администрация“ в Министерство на транспорта и съобщенията. Притежава впечатляващо образование и опит в областта на авиационната сигурност. Активно участва в дейността на международни браншови административни организации. Натрупаните знания и опит намират реализация в разработването на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен „доктор“.