facebook

ДепартаментНационална и международна сигурност

Актуално

1922310_678x410_crop_478b24840a
19.03.2022 15:00

Семинар „Езици на сигурността“, творческа работилница по оформяне на текст с цитат

Онлайн
Meeting ID: 891 7257 5620
Passcode: 268051

Организатори:
департамент „Национална и международна сигурност“


Водещ:
ас. д-р Гергана Йорданова

Модератор:
гл. ас. д-р Михаел Димитров

Участници:
преподаватели и студенти от НБУ и други български университети


В творческата работилница (workshop) ще бъдат представени правилата за правилно предаване на чужд текст (цитиране) съгласно принципите и стандартите за цитиране на:

  • Харвардска школа (САЩ);
  • Чикагска школа (САЩ);
  • Българска школа (БАН) - стандарт ISO 690:2021.

Доколкото цитирането показва способността на пишещия за самостоятелно боравене с различни видове източници на информация и критичен анализ на прочетеното, целта на работилницата е да запознае студентите с актуалните правила за цитиране (използване) на чужд текст и коректното му предаване в собствени научни текстове. Работилницата има изцяло практически характер и включва примерни упражнения за цитиране. Участието в нея е важно и полезно за студентите в контекста на изготвяните писмени работи в рамките на текущия контрол през семестъра (курсови проекти, реферати, казуси), както и при разработване на бакалавърски и магистърски тези с оглед намаляване на високите резултати, регистрирани в антиплагиатстващ софтуер.