facebook

ДепартаментНационална и международна сигурност

Актуално

cover_678x410_crop_478b24840a nms3_678x410_crop_478b24840a nms4_678x410_crop_478b24840a nms5_678x410_crop_478b24840a nms7_678x410_crop_478b24840a nms8_678x410_crop_478b24840a
25.06.2021 16:42

Студенти на Нов български университет се завърнаха от втория пътуващ семинар по криминология

Студенти от бакалавърската програма „Гражданска и корпоративна сигурност“ и магистърските програми „Криминология и политики за превенция на престъпността“, „Противодействие на престъпността и тероризма“ и „Национална и международна сигурност“ към департамент „Национална и международна сигурност“ на Нов български университет проведоха успешно своя Втори пътуващ семинар по криминология „Остров Белене – Остров на свободата или остров на робството“. Проектът се реализира успешно в рамките на програмата за дейността на Лабораторията за специализирани изследвания на рисковете и сигурността към департамента, с финансова подкрепа на Централния фонд за стратегическо развитие към Настоятелството на Нов български университет, както и на Бакалавърския и Магистърския факултети на Университета.

 

 

След успеха на Първия пътуващ семинар по криминология, проведен през 2019 г. в Музея по криминaлна антропология „Чезаре Ломброзо“ и Музея на анатомията в гр. Торино (Република Италия), фокус на Втория пътуващ семинар бяха остров „Персин“ (гр. Белене, България) и намиращите се на негова територия интересни криминални и природни находки: Мемориален парк „Втори обект“ (бивш трудово-възпитателен и концентрационен лагер в периода 1949 г. – 1989 г.), Пенитенциарно заведение – затвор и затворническо общежитие от открит тип към Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ на Министерство на правосъдието и Природен парк „Персина“, а така също и Епархийското светилище „Блажени Евгений Босилков“ в гр. Белене.

 

 

Съдържанието на Втория пътуващ семинар по криминология е адаптирано спрямо тематиката, изучавана в академичните курсове „Насилието“, „Управление на специалните служби“, „Личност на престъпника“, „Пенитенциарно право“, „Пенитенциарна психология“, „Пенитенциарна педагогика“, „Човешката сигурност“ и в тренинговите курсове към тях.

 

 

В рамките на двудневния семинар студентите посетиха „Втори обект“ - Мемориален парк и извървяха 12-километровия път за поклонение на мястото, на което се намират останките от най-големия трудово-възпитателен и концентрационен лагер за политическите противници на Комунистическия режим в България.

 

 

Непосредствено до открития през 2009 г. паметник на невинните жертви, страдали на остров „Персин“, беше открита лекция-дискусия на територията на концентрационния лагер, в рамките на която бъдещите криминолози коментираха проявите на структурно и функционално, легално и легитимно насилие по отношение на отделните категории лагеристи, както и особеностите и методите на действия спрямо „враговете на народа“ по класификацията на бившата Държавна сигурност.

 

 

Анализирани бяха отделни личности, чийто живот е преминал в лагерите от Беленския архипелаг и причините, поради които те са изпратени там: държавници, висши генерали от Българската армия, дипломати, юристи, земеделци, духовници, банкери, индустриалци, учители, преводачи, творци, артисти.

 

 

Студентите събраха и първоначални, теренни данни за самостоятелни изследователски разработки, които ще представят на Междудепартаментния студентски семинар по сигурност „Национална и международна сиурност - заплахи и кризи“ в края на юни 2021 г.

 

 

Пътуващият семинар по криминология „спря“ за кратко в действащо пенитенциарно заведение, а именно Затворническото общежитие от открит тип към Затвора – гр. Белене. Бъдещите криминолози и пенолози се срещнаха с директора – старши комисар Павлин Камбуров, и с главен инспектор Николай Карлев – началник на сектор „Социални дейности и възпитателна работа“ към Затвора. Дискутирани бяха актуални проблеми на пенитенциарната система в България и особеностите на корекционно-възпитателната работа в условията на затвора. Студентите имаха възможност да анализират личността и поведението на престъпника на база първични данни за отделните категории лишени от свобода, настанени в затворническото общежитие от открит тип и затвора на остров „Персин“, както и по отношение на режимите, при които изтърпяват наказанието „лишаване от свобода“ по реда на Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража.

 

 

Бяха дарени над 150 книги и списания от личните библиотеки на студентите и преподавателите на Нов български университет за попълване фондовете на Затворническата библиотека и улеснение на корекционно-педагогическата работа на социалните работници по отношение на лишените от свобода, изтърпяващи наложените им наказания лишаване от свобода в пенитенциарната институции.

През втория ден от Пътуващия семинар по криминология участниците посетиха с особено вълнение Епархийно светилище „Блажени Евгений Босилков“ в католическа енория „Рождение на Блажена Дева Мария“ в Белене и Музея „Мъченици на Европа през ХХ в.“. Там те се срещнаха с ректора Негово Преподобие отец Паоло Кортези (Италия) – член на католическия орден „Конгрегация на страстите на Исус Христос“ (създаден през 1720 г. от св. Павел от Кръста).

 

 

Отец Кортези разказа за страданията и насилието, преживяно от католическите духовници по време на Пасторския (1949 г.) и Католическите процеси (1950 г. – 1952 г.) в България и обвиненията спрямо религиозните водачи в шпионаж в полза на чуждестранни разузнавания, саботьорство на Отечественофронтовските инициативи, организация на бунтове сред населението и др. Представителят на Ватикана описа живота и делото на забележителния католически духовник и водач блажени епископ Евгений Босилков, доктор по теология от Папския източен институт във Ватикана – първи български католически светец – мъченик за вярата.

 

 

Студентите на Нов български университет разгледаха автентичния купел, в който е кръстен непосредствено след раждането му на 16.11.1900 г. блажени Евгений Босилков, както и капсулата, изработена във Ватикана и дарена на католиците в Белене и региона, в която се съхранява парченце от ризата на светеца, носена в последните му дни и часове в Софийския затвор, запечатала завинаги следи от кръвта му – видим знак за мъченията и страданията, на които е бил подложен. Според отеца-пасионист от Ватиканската република е важно „паметта да се предаде най-вече на младите хора, за да няма никога повече „места на мъчение и разделен свят, а мирно съжителство и сътрудничество. Миналото трябва да бъде разказано, осмислено и простено. Само тогава бъдещето на обединена Европа ще може да продължи да се развива под знака на демократичните ценности и мирното съвместно съществуване на всички народи на континента, без оглед на тяхната националност, вероизповедание, бит и култура“.

Вторият пътуващ семинар по криминология даде възможност на участващите студенти да се запознаят и да разговарят лично с г-жа Ермена Пътова-Квецинска – дъщеря на дисидента и журналист от вестник „Демокрация“ Свилен Пътов, съхранил през годините автентичният ръкопис на мемоарите на инж. Милко Икономов с намерение да го публикува. Предвид фатална автомобилна катастрофа през 1992 г., при която загиват нейните родители, г-жа Пътова-Квецинска и членове на семейството й едва наскоро даряват ръкописа. През 2021 г. фондация „Остров Белене“ го издава в книгата „Обратната страна на медала“, която описва тегобите на инж. Икономов като лагерист в концлагер Белене, свързани с нарушаване на основни човешки права и политическите репресии от страна на тоталитарния комунистически режим в страната.

 

 

 

Снимки: личен архив на студенти и преподаватели и Културен център „Евгений Босилков“ – гр. Белене