ДепартаментНационална и международна сигурност

проф. Димитър Йончев, д.н.

проф. Димитър Йончев, д.н.

email: dyonchev@nbu.bg

Академична длъжност: професор (почетен професор на НБУ)

 

Научна степен: доктор на науките

 

Основни изследователски интереси в областта на: национална и международна сигурност, политики и стратегии за сигурност, теоретични проблеми на сигурността, философски проблеми на присъствието, геополитика.

 

Допълнителни изследователски интереси в областта на: културна антропология на насилието.

Възможности за експертиза в областта на: системи за сигурност, оценка на риска.

 

Преподавателски интереси в областта на: национална и международна сигурност, политики и стратегии за сигурност, теория на сигурността, глобални проблеми, геополитика, възгледи в сигурността, практическа подготовка на студенти и докторанти.

 

Образование: 
Академична длъжност „Професор“ „Военнополитически проблеми на сигурността“
Научна степен „Доктор на науките“ в научната област „Военни науки”  - 2004.
Научно звание „Доцент“  – 1988
Образователна и научна степен „Доктор“ в научната област „Философия“ по научната специалност 05.01.13. „Философия на културата, политиката, правото и икономиката“ – 1977. Военна академия - Москва, Русия
Военно училище - В. Търново, България 1962 – 1967 год. (инженер).
Средно образование – София, България 1958 – 1962 год.

Членство в организации:
Председател на Специализирания научен съвет по военни науки;
Председател на Фондация „Демокрация и сигурност“ ;
Председател на Балкански форум по сигурността.

Участие в национални и международни проекти:
Изграждане на Гражданска защита в Косово, Проект по линията на KFOR 2000-2002; Адаптиране на освободени професионални военнослужещи, Проект по Програма „Леонардо да Винчи“ ЕС 1997-1999;
Система за дистанционно оценка на компетенциите за пазара на труда Проект на Програма „Леонардо да Винчи“ на ЕС, 2001-2004;

По-важни публикации:
Йончев, Д., Отсъстващият образ, С., 1990;
Йончев, Д., Теория на скритото присъствие, С., 2004;
Йончев, Д., Разузнаване, С., 2005;
Йончев Д., Равнища на сигурност, С., 2008;
Йончев Д., В търсене на сигурността, С., 2014.