facebook

ДепартаментНационална и международна сигурност

проф. д.н. Георги Бахчеванов

проф. д.н. Георги БахчевановДепартамент: Национална и международна сигурност

Телефон: 028110272

E-mail: gbahchevanov@nbu.bg

Приемно време: Вторник 16:00-18:00 Офис 203 на 2 корпус; e-mail: gbahchevanov@nbu.bg II Корпус,Сряда 13:00-14:30 Офис 203 на 2 корпус; e-mail: gbahchevanov@nbu.bg II Корпус,Б1 e-mail: gbahchevanov@nbu.bg ОнлайнПрофесионална автобиография:

Професор Георги БАХЧЕВАНОВ, доктор на науките;
Роден е в гр. Хасково;
1966–1969 – Математическа гимназия в гр. Хасково;
1969–1974 – Военно училище във Велико Търново, профил «Инженерни войски», специалност «Пътно строителство и мостове»;
1974 – 1976 Командир на учебен сапьорен взвод в армейски инженерен полк Пещера;
1976 – 1980 Началник на школа за подготовка на сержанти в армейски инженерен полк Пещера;
1980–1983 – Военно инженерна академия в Москва, Русия – командно – щабен, оперативно - тактически;
1983 – 1985 – Началник на щаба на армейски понтонно мостови батальон – Пещера;
1985 – 1986 – Началник на щаба на армейски инженерен полк - Пещера;
1986 – 1997 - преподавател, старшипреподавател, доцент в катедра «Инженерни войски» на ВА «Г. С. Раковски»;
1994 – Научна степен “доктор” в научната област “Военни науки” – тема: «Система от инженерни заграждения в отбранителната операция»;
1997 – Научно звание “доцент” в в научната област “Военни науки”;
1996 – 1999 – Правителствен експерт в комисията на ООН за ревизия на конвенциите за конвенционалните оръжия, ограничаване употребата на мини (Протокол 2) и забрана на противопехотните мини (Отавската конвенция);
1997 – 1998 – Старши национален офицер в мисията СФОР, Босна и Херцеговина.
2000 – 2002 Началник на катедра “Национална сигурност и политика в областта на отбраната” във ВА «Г. С. Раковски»;
2001 – Колеж за изследвания на международните отношения и сигурността, Европейски център за изследване на сигурността "Дж. Маршал", Германия;
От 2002 година Заместник началник на ВА “Г. С. Раковски” по учебната и научната част.
2006 – Научна степен “доктор на науките” в научната област “Военни науки” – тема: “Малката държава в променящата се среда за сигурност”
2008 - Научно звание "Професор"
Семейно положение: женен със син и дъщеря.


Публикации:

Статии
1. Г. Бахчеванов, Г. Карамфилов,Приложимост на правилата за водене на бойни действия, сп. “Военен журнал” кн. 1/2000 година;
2. Г. Карамфилов, Г. Бахчеванов. Имплементацията на Международното хуманитарно право в контекста на сигурността. Стратегически форум. ВА «Г. С. Раковски» С., бр.1/2001;
3. Г. Бахчеванов. В.Тотев. Глобалните перспективи. Сп. “Военен журнал” 5/2004;
4. Г. Бахчеванов. В.Тотев. Националното богатство, основа на системата за национална сигурност. Сп. “Военен журнал” 2/2004;
5. Г. Бахчеванов. Държавна мощ и елит на нацията. Сп. “Военен журнал” 3/2002;
6. Г. Бахчеванов. Ролята на НАТО в ОПМ. Сборник Стратегическа панорама. 1/2001.
7. Г. Бахчеванов. Малката държава в началото на XXI век. Сп. Военен журнал. 2/2005.
8. Г. Карамфилов, Г. Бахчеванов. Guidelines for the Conduct of the Study of the National Legislation in Force from the Point of View of its Conformity to the Norms of International Humanitarian Law. (Internet: http://www.ins.ethz.ch/wged/curricu_Ia/Q_IHL-Rakovsky.html, 01.05.2004 g.)
Доклади на научни конференции и симпозиуми
1. Г. Бахчеванов. Новите функции на Въоръжените сили за защита на вътрешната сигурност. Разширяването на НАТО – повишаване на сигурността и защита на личността. 09 -12 септември 2004. Балкански форум по сигурността. С., 2005;
2. Г. Бахчеванов. Един многофункционален модел за следдипломна квалификация на работещите в сферата на националната сигурност. Международна научна конференция: «Образование, отбрана, сигурност. 09.07.2004; Балкански форум по сигурността.. С., 2005;
3. Г. Бахчеванов. П. Райков. Асиметричност и контраасиметричност във войната с тероризма. Разширяването на НАТО – повишаване на сигурността и защита на личността. 09 -12 септември 2004. Балкански форум по сигурността. С., 2005;
4. Качество на обучението във военно образователната система. Международна научна конференция. ВА «Г. С. Раковски» С., 2002;
5. Нови методи за създаване и преодоляване на инженерни заграждения. Международна научна конференция. ИТМ – БАН С., 2002;
6. Г. Бахчеванов, Д. Наплатанов. Анализ, оценка и управление на риска. ВНК. ВА. «Г. С. Раковски»2001.
Учебници и учебни пособия
1. Г. Бахчеванов. Планиране и вземане на решение в системата за национална сигурност. Информационното общество – проблеми, перспективи, сигурност. Софтрейд. С., 2004
2. Г. Бахчеванов. Процес за оперативно планиране. МВР, Академия на МВР. С., 2004;
3. Г. Бахчеванов, Ст. Мичев, В. Милина. Предизвикателства, рискове и заплахи за националната сигурност на България. ВА “Г. С. Раковски”С., 2004 (СБ 0013012);
4. Г. Бахчеванов и колектив. Оперативно съвместим модел за разузнаване и обезвреждане на мини при участие на формирования на Българската армия в многонационални сили. Камея, С., 2003;
5. Н. Бекярова. Г. Бахчеванов. Етнодемографска характеристика на българското общество и комплектуването на въоръжените сили с личен състав. ВА “Г. С. Раковски”, С., 2004; (СБ0013032);
Научно изследователски проекти:
1. CivilMilitary Relations Curriculum (Solicited Grant Nr. 042-02F), US Institute of Peace, Washington DC 2003 – 2005;
2. Модел за физическа защита на хранилище с ядрени отпадаци. ИЯИАЗ-БАН. С. 2003;