facebook

ДепартаментНационална и международна сигурност

Актуално

281848737-385777153565782-7961732507457200657-n_678x410_crop_478b24840a
07.06.2022 15:04

Преподаватели на департамент „Национална и международна сигурност“ са национални консултанти на проекта “LIGHT” на Европейската комисия в четири европейски държави

Доц. д-р Тодор Коларов, д.н., ръководител на департамент „Национална и международна сигурност“ на НБУ и ас. д-р Гергана Йорданова, преподавател в департамента, са избрани за национални консултанти от България по проекта “LIGHT – Illuminating Dark Corners – Legal Competency to Prevent Money Laundering and Terrorism Financing” на Европейската комисия с покритие България, Италия, Кралство Белгия и Кралство Испания.

 

 

Проектът LIGHT има за цел да повиши компетентността на адвокатите и нотариусите в сферата на предотвратяване изпирането на пари и борбата с финансирането на тероризма и да доведе до засилване на тяхната роля в прилагането на мерките за противодействие на изпирането на пари и финансирането на тероризма и гарантиране на ефективността на политиката в тази област. Проектът е създаден въз основа на работен документ, изготвен от служители на Европейската комисия през 2019 г. “SWD (2019) 650”, в който се повдига въпросът за значителната уязвимост на юридическите професии по отношение на изпирането на пари. След като получи безвъзмездна финансова помощ по Програмата за правосъдие в периода 2014 г. - 2020 г., проектът започна през декември 2020 г. и продължава 2 години, до ноември 2022 г.

 

 

Консултантите от България, доц. Коларов, д.н., и д-р Йорданова, са избрани чрез селекция от страна на Обединението на проекта, а именно представители на: Италианската конфедерация на либералните професии (Confprofessioni) – координатор на проекта, Италианската федерация на нотариалните асоциации, Европейският съвет на свободните професии (Кралство Белгия), Международния съюз на нотариусите, Испанският генерален съвет на нотариусите, Генералният съвет на испанските адвокати и Асоциацията за жените-адвокати от България.

До момента проектът LIGHT проведе три практически семинара: в Римския Сенат (март 2022 г.), в Европейската комисия в Брюксел (април 2022 г.) и в Народното събрание на Република България в София (май 2022 г.), под патронажа на председателя – Никола Минчев, адвокат.

 

 

По думите на организатори, участници и журналисти, обучителният семинар в София показа изключително високо ниво. Адвокат Елка Пороминска, председател на Асоциацията за жените-адвокати в София, България, споделя в ефира на Българско национално радио, че семинарът е „…натоварен не само заради темата, а и заради това, че трябваше в един кратък период да представим няколко различни гледни точки и важна тема, представена от съдия Марияна Кънчева, съдия в Общия съд на ЕС, с нейния встъпителен доклад, който даде рамката на събитието. Темата на доклада беше борбата срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма в правния ред на ЕС. Освен това съдия Марияна Кънчева даде и много решения на Европейския съд, които са във връзка с прилагането на тази правна рамка – ценна информация от първа ръка. Трябва да се отбележи и участието на проф. д-р Ирена Илиева, директор на Института за държавата и правото при БАН, която даде гледната точка на научните работници по темата, както и високото ниво на панелистите на проекта – доц. д-р Тодор Коларов от НБУ и д-р Гергана Йорданова…“

 

 

Висока оценка за професионалната академична и експертна подготовка на панелистите на проекта от България, доц. Коларов, д.н. и д-р Йорданова от НБУ, дават и обучаемите, посочвайки, че разработените от преподавателите казуси са били актуални и изцяло в контекста на практическите проблеми, които срещат ежедневно в работата си във връзка с идентификацията и верификацията на клиентите, проследяване на действителния действителен собственик на юридически лица и изпълнение на задълженията за докладване пред регулаторните и контролни органи.

 

 

Департамент „Национална и международна сигурност“ на НБУ се гордее както с отличните си преподаватели, така и с добре подготвените си студенти и докторанти, които се включиха активно и в двата дни на семинара, работейки рамо до рамо с водещи адвокати и нотариуси от Белгия, Италия, Испания и България без никой да разбере, че те са още студенти.

 

 

 

Семинарът “LIGHT” е атестат и за високата практическа приложимост на бакалавърската и магистърските програми на департамента, които подготвят кадри с директна приложимост в практиката в областта на превенцията, противодействието и разкриването на широк кръг икономически престъпления, сред които са престъпленията „изпиране на пари“ и „финансиране на тероризъм“ и свързаните с тях предикатни престъпления.

 

По информация и снимки на Асоциация за жените-адвокати България и проекта “LIGHT – Illuminating Dark Corners – Legal Competency to Prevent Money Laundering and Terrorism Financing”.