facebook

ДепартаментНационална и международна сигурност

Щатни

проф. д.н. Николай Радулов

проф. д.н. Николай Радулов

проф. д-р Венелин Георгиев

проф. д-р Венелин Георгиев

доц. д-р Йордан Бакалов

доц. д-р Йордан Бакалов

доц. д-р Йордан Дойков

доц. д-р Йордан Дойков

гл. ас. д-р Дафинка Сидова

гл. ас. д-р Дафинка Сидова

ас. д-р Галина Стоянова

ас. д-р Галина Стоянова

ас. д-р Петър Арабаджийски

ас. д-р Петър Арабаджийски

д-р Светослав Велков

д-р Светослав Велков