facebook

ДепартаментНационална и международна сигурност

Ръководител на департамент

 

 Тодор Панайотов Коларов

Академична длъжност: доцент

Научна степен: доктор на науките

 
Кратка биография:
 
Доцент в НБУ и Американския университет в България. Магистър по право от СУ "Климент Охридски" и Джорджтаунския университет в САЩ, доктор по Право на ЕС от ПУ „Паисий Хилендарски" и доктор на науките в сферата на сигурността от НБУ. От 2021 г. консултант в пул от 10 експерти избрани от Съвета на Европа в тематични категории: (i) антикорупция и (ii) пране на пари и конфискация. От 2020 г. индивидуален външен експерт на European Union Agency for Law Enforcement Training (CEPOL) в тематични категории: (i) висше образование и изследвания; (ii) антикорупция и (iii) противтодействие на пране на пари. (Понастоящем работи по проект на CEEPOL в шестте държавите от Източното партньорство на ЕС.) Международен експерт в сферата на конфискацията на престъпни активи и противодействието на прането на пари за Службата на ООН по наркотици и престъпност (Афганистан и Пакистан – 2017 г.; Нигерия – 2016 г.; Иран, Казахстан, Киргизстан, Узбекистан и Туркменистан – 2015 г.) и на Европейската комисия (Украйна - 2019 г., Киргизстан - 2018 г. и Хърватия – 2012 г.). Лектор и модератор в международни форуми организирани от Службата на ООН по наркотици и престъпност (Душанбе - 2017 г.; Абуджа и Лагос – 2016 г.; Алмати – 2015 г.) и Европейската комисия (Брюксел – 2016 г. и Сиракуза – 2014 г.)
 
Избрани скорошни публикации:
 
- Kolarov, T. (2020). Challenges in settling non-conviction based civil confiscation of unexplained wealth, Journal of Money Laundering Control. Vol. ahead-of-print No. ahead-of-print. https://doi.org/10.1108/JMLC-07-2020-0076;
- Kolarov, T. (2020). Historic Analogs of Civil Confiscation of Unexplained Wealth – The Case of Bulgaria. Journal of Financial Crimes. DOI (10.1108/JFC-08-2019-0108).
- Коларов, Т. (2018). Смесените договори на Европейския съюз. София: Нов български университет. 

 

 

 

 

За контакт:
корпус 2, офис 202
тел. 02/8110 272;
e-mail: tkolarov@nbu.bg