ДепартаментНационална и международна сигурност

Докторанти

Любомир Петровик
 • Име на докторанта
  Любомир Петровик
 • Тема на дисертацията
  Модерна система за противодействие и трафика на наркотици
 • Научен ръководител
  проф. д-р Николай Радулов
Димитър Красимиров Димитров
 • Име на докторанта
  Димитър Красимиров Димитров
 • Тема на дисертацията
  Повишаване ефективността на процеса за измерване и оценяване на способностите за киберсигурност на организацията
 • Научен ръководител
  проф. д-р Венелин Ангелов Георгиев
Николай Динев Карафизиев
 • Име на докторанта
  Николай Динев Карафизиев
 • Тема на дисертацията
  Моделиране на система за управление противодействие на рисковете от наводнения в населени места
 • Научен ръководител
  проф. д-р Николай Стефанов Радулов
Тодор Панайотов Коларов
 • Име на докторанта
  Тодор Панайотов Коларов
 • Тема на дисертацията
  Сигурността в смесените договори на ЕС
 • Научен ръководител
  -
 • Дата и час на защитата
  09.07.2018 / 14:40
 • Зала
  310, корпус 1

Прикачени файлове

Николай Найденов Хранов
 • Име на докторанта
  Николай Найденов Хранов
 • Тема на дисертацията
  Киберсигурност в мрежови системи за управление
 • Научен ръководител
  доц. д-р Юлияна Димитрова Каракънева
Димитър Асенов Асенов
 • Име на докторанта
  Димитър Асенов Асенов
 • Тема на дисертацията
  Усъвършенстване на дейността на частните охранителени дружества при кризи
 • Научен ръководител
  проф. Георги Василев Бахчеванов, д.н.
 • Дата и час на защитата
  27.02.2019 / 14:40
 • Зала
  Библиотека, Семинарна зала

Прикачени файлове

Албена Иванова Попова
 • Име на докторанта
  Албена Иванова Попова
 • Тема на дисертацията
  Изследване ефективността на система за управление на сигурността на летище
 • Научен ръководител
  доц. д-р Венелин Ангелов Георгиев
Богдан Методиев Милчев
 • Име на докторанта
  Богдан Методиев Милчев
 • Тема на дисертацията
  Система за управление на рисковете от ПТП в градска среда
 • Научен ръководител
  проф. д-р Ненко Георгиев Дойков
 • Дата и час на защитата
  20.03.2018 / 14:40
 • Зала
  115, корпус 2

Прикачени файлове

Марина Спасова Богданова
 • Име на докторанта
  Марина Спасова Богданова
 • Тема на дисертацията
  Трансгранично сътрудничество в областта на здравната и социалната сигурност в рамките на ЕС
 • Научен ръководител
  доц. д-р Тодор Коларов
Дафинка Василева Сидова
 • Име на докторанта
  Дафинка Василева Сидова
 • Тема на дисертацията
  Трансграничното сътрудничество като инструмент на Европейския съюз за повишаване на сигурността в Средиземноморския регион в началото на XXIвек
 • Научен ръководител
  доц. д-р Венелин Ангелов Георгиев

Прикачени файлове

Михаел Минев Димитров
 • Име на докторанта
  Михаел Минев Димитров
 • Тема на дисертацията
  Динамика на сигурността в Междинна Европа /1990-2015 г./
 • Научен ръководител
  проф. Димитър Трендафилов Йончев, д.н.
 • Дата и час на защитата
  16.05.2018 / 14:40
 • Зала
  214, корпус 1

Прикачени файлове

Ивайло Жорион Петров
 • Име на докторанта
  Ивайло Жорион Петров
 • Тема на дисертацията
  Институционални и правни аспекти на развитието на службите за сигурност в Република България
 • Научен ръководител
  проф. д-р Ненко Георгиев Дойков
Франсоаз Маршанде
 • Име на докторанта
  Франсоаз Маршанде
 • Тема на дисертацията
  Европейските политики на гъвкава сигурност на пазара на труда
 • Научен ръководител
  проф. Димитър Трендафилов Йончев, д.н.
 • Дата и час на защитата
  08.05.2015 / 14:00
 • Зала
  Галерия Униарт

Прикачени файлове - научен ръководител

Пламен Стефанов Софрониев
 • Име на докторанта
  Пламен Стефанов Софрониев
 • Тема на дисертацията
  Сигурност и управление на непрекъсваемостта при доставките
 • Научен ръководител
  проф. д-р Ненко Георгиев Дойков
 • Дата и час на защитата
  10.03.2015 / 14:40
 • Зала
  зала 408, корпус 1

Прикачени файлове - научен ръководител

проф. д-р Руси Маринов Ванчев
 • Име на докторанта
  проф. д-р Руси Маринов Ванчев
 • Тема на дисертацията
  Информационни стратегии и Интернет технологии в системата по кризисен мениджмънт: проблеми и предизвикателства
 • Научен ръководител
  проф. Димитър Трендафилов Йончев, д.н.
 • Дата и час на защитата
  23.01.2015 / 11:20
 • Зала
  зала 405, корпус 1

Прикачени файлове - научен ръководител

Светлозар Цветанов Вешков
 • Име на докторанта
  Светлозар Цветанов Вешков
 • Тема на дисертацията
  Политики на ЕС за противодействие на незаконния трафик на оръжие
 • Научен ръководител
  проф. д-р Тилчо Колев Иванов
 • Дата и час на защитата
  10.09.2014 / 10:00
 • Зала
  зала 310, корпус 1

Прикачени файлове - научен ръководител

Юлиан Цветанов Джоков
 • Име на докторанта
  Юлиан Цветанов Джоков
 • Тема на дисертацията
  Система за управление на рисковете в съвременния университет
 • Научен ръководител
  проф. Димитър Трендафилов Йончев, д.н.
 • Дата и час на защитата
  03.11.2014 / 16:20
 • Зала
  зала 115, корпус 2

Прикачени файлове - научен ръководител

Пламен Георгиев Дончев
 • Име на докторанта
  Пламен Георгиев Дончев
 • Тема на дисертацията
  Политиката на енергийна сигурност на Европейския съюз в началото на ХХI век /Отношенията ЕС – Русия в контекста на политиката за диверсификация на енергийните източници/
 • Научен ръководител
  проф. д-р Христо Василев Георгиев
 • Дата и час на защитата
  14.02.2014 / 10:00
 • Зала
  409 аудитория "проф. Васил Стоилов"

Прикачени файлове - научен ръководител

Яел Сне Коен
 • Име на докторанта
  Яел Сне Коен
 • Тема на дисертацията
  Влияние на рационалните и емоционални моменти за успеха на медиацията
 • Научен ръководител
  доц. д-р Пламен Луков Димитров
 • Дата и час на защитата
  14.05.2009 / 14:40
 • Зала
  Малка аула, корпус 1

Прикачени файлове - научен ръководител