facebook

ДепартаментНационална и международна сигурност

Лаборатория за специализирани изследвания на рисковете и сигурността

Ръководител на Лабораторията за специализирани изследвания на рисковете и сигурността

доц. д-р Йордан Дойков

офис 203, II корпус

e-mail: ydoykov@nbu.bg

Приемно време:

вторник 13.00-14.30 и 18.00-18.30 ч.

сряда 13.00-15.00 ч.

 

През 2012 г., с решение на Академичния съвет на Нов български университет, към департамент „Национална и межуднародна сигурност“ е създадена Лаборатория за специализирани изследвания на рисковете и сигурността. Основното предназначение на лабораторията се изразява в разширяване на капацитета на департамента за обучение на студентите, създаване на условия за провеждане на изследователска, научна и експертна дейност в рамките на тематични научно-изследователски проекти.

Галерия от дейността на лабораторията

 

Теренни изследвания

 

 Проекти

Анализи и изследвания върху престъпността в България

 

 

 

 

 

Прикачени файлове