facebook

ДепартаментНационална и международна сигурност

Съвет на департамента

проф. Николай Радулов, д.н.

email: n.stefanov5@gmail.com

 

проф. д-р Венелин Георгиев

email: vgeorgiev@nbu.bg

 

проф. Тодор Коларов, д.н.

email: tkolarov@nbu.bg

 

доц. д-р Йордан Бакалов

email: jordanbakalov@abv.bg

 

 доц. д-р Йордан Дойков

email: ydoykov@nbu.bg

 

гл. ас. д-р Дафинка Сидова

email: dsidova@nbu.bg

 

ас. д-р Светослав Велков

email: svvelkov@yahoo.com

 

ас. д-р Галина Стоянова

email:Gstoyanova@nbu.bg

 

ас. д-р Петър Арабаджийски

email: parabadzhiyski@nbu.bg