ДепартаментНационална и международна сигурност

Конкурси

Академична длъжност професор, ДВ брой 02 от 08.01.2016 г.
Академична длъжност:
Нов български университет обявява следния конкурс за: един професор, област на висше образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.1. Национална сигурност. Конкурсът е със срок 2 месеца от обявата в ДВ бр. 2/08.01.2016 г. Документите се подават в НБУ, ул. “Монтевидео” 21, отдел “Персонал”, офис 215, тел. 8110235.

Кандидат по конкурса:
доц. д-р Венелин Ангелов Георгиев

  • Дата и час на заключителното заседание на научното жури
    18.05.2016 / 14:40
  • Зала
    310, І-ви корпус на НБУ

Прикачени файлове