facebook

ДепартаментНационална и международна сигурност

Актуално

pexels-kaique-rocha-116021_678x410_crop_478b24840a
09.10.2023 18:00

Публична лекция „Човешката сигурност като концепция – съдържание и развитие“

Корпус 1, Аудитория „Проф. Петър Мутафчиев и проф. Вера Мутафчиева“ 310Организатор:
департамент „Национална и международна сигурност“


Водещ:
доц. д-р Йордан Дойков

Лектор:
гл. ас. д-р Дафинка Сидова


Участници:
преподаватели и студенти на НБУ


Публичната лекция има за цел да изясни същността и специфичните черти на една от най-значимите концепции, възникнала в края на ХХ век – Концепцията за човешката сигурност.

В първата част на публичната лекция се проследява историческото развитие на Концепцията.

Втората част е посветена на нейната „конструкция“ от три стълба (свобода от страх, свобода от недостиг и свобода за достоен живот) и седем измерения (политическо, лично, здравно, икономическо, продоволствено, екологично и общностно), съгласно документите на Организацията на обединените нации.


Дафинка Сидова е доктор по стратегии и политики за сигурност и е главен асистент в департамент „Национална и международна сигурност“.

Участвала е с доклади в редица международни и национални научни конференции. Има над 30 публикации (вкл. на английски език) - както самостоятелни, така и в съавторство с нейни студенти.

Изследователските ù интереси са свързани с изучаване и анализиране на човешката сигурност и „широката сигурност“, както и на различни инструменти за тяхното обезпечаване (напр. двустранно и многостранно сътрудничество и проектна дейност).