facebook

ДепартаментНационална и международна сигурност

Човешкият фактор в киберсигурността

choveshkiyat-faktor-v-kibersigurnostta_184x250_fit_478b24840a

Човешкият фактор в киберсигурността

доц. д-р Венелин Георгиев, Издателства "Авангард Прима", 2015 г.

Научни и учебни издания

 

          Какво определя водещата роля на човешкия фактор в киберпространството и по-специално при изграждане на киберсигурност? Защо е толкова значима ролята на хората в техните различни роли за създаване на сигурно киберпространство? Това са малка част от въпросите, на които се търси отговор в рамките на темите, включени в съдържанието на учебника.

         Интерес представляват темите за обучението на персонала по въпросите на киберсигурността, което в случая се разглежда като надграждане в три нива: обучение на базата на информираност, обучение чрез развитие на организационната култура и обучение на базата на последствията от поведението на персонала.

         На вниманието на читателите се поставя същността на един феномен, какъвто е социалното инженерство, на заплахата, която то представлява за киберсигурността и на технологията за разработване на сценарий за тестване на уязвимостта на организацията от атака от типа социално инженерство.

       В края на учебника са включени две изключително интересни теми, отнасящи се до етиката на киберконфликтите и информационната етика.

        Тестовете след всяка от темите в учебника са полезен инструмент за контролиране на нивото на усвояване на знанията, а отговорите на тестовете създават възможност за самоконтрол.