facebook

ДепартаментНационална и международна сигурност

Полицейска психология

Полицейска психология

проф. д-р Калин Гайдаров, С., изд. АМВР. ISBN 978-954-348-015-9

Научни и учебни издания

          Този учебник е разработен по начин, който позволява директното прилагане на неговото съдържание в практиката на полицаите по охрана на обществения ред и превенция на престъпността. Работата по книгата започна още през 2001 г. и продължи повече от 5 години, защото това време беше наситено с множество нормативни, структурни и функционални промени в полицейската дейност, продиктувани от необходимостта за адаптиране към практиките в Европейския съюз.
         Темите в учебника са интерпретирани изцяло в контекста на модерното виждане за полицейска дейност в полза на гражданите, представено у нас чрез концепциите „проакивна полиция” и „полиция в близост до   обществото”.
        Полицейската психология е една обширна научно-приложна област, която има определени традиции в България. Учебникът допринася за развитието и задълбочаването на тези познания чрез предоставянето на алгоритми за работа по основни  направления на полицейската дейност по охрана на обществения ред и превенция на престъпността.